Condiții de utilizare pentru utilizatori individuali

Drepturile și obligațiile reciproce ale Utilizatorului și ale Operatorului care decurg din utilizarea aplicației sunt reglementate de următorii termeni și condiții.

 1. Definitie
  1. În acești termeni și condiții:
   1. „Operator” este compania Salmondo CZ, s.r.o., IČ: 05588600, cu sediul social la Tábor 2333/8, 616 00 Brno, compania este înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul de fișier C 96438 de la Tribunalul Regional din Brno.
   2. „Aplicație” înseamnă o aplicație web numită Salmondo, dintre care principalele funcționalități includ managementul dezvoltării personale și diagnosticul de carieră, care este disponibil pe site-ul www.salmondo.cz
   3. „GTC” înseamnă acești Termeni și condiții generale ale Serviciului Salmondo.
   4. „Cod civil” înseamnă Legea nr. 89/2012, Cod civil, modificată.
   5. „Contract” înseamnă contractul încheiat între Utilizator și Operator, al cărui obiect este furnizarea unei Licențe pentru a utiliza Aplicația către Utilizator în condițiile specificate în prezentele CGV.
   6. „Licență” înseamnă o licență neexclusivă pentru a utiliza Aplicația în condițiile prezentelor CGV.
   7. „Licență” înseamnă o licență acordată unei terțe părți în condițiile prezentelor CGV. „Utilizator” înseamnă orice persoană fizică care este cetățean ceh mai mare de 13 ani.
   8. „Cont de utilizator” înseamnă partea nepublică a Aplicației care este accesibilă Utilizatorului după introducerea informațiilor de conectare.
   9. „Părți” înseamnă Operatorul și Utilizatorul ca părți la Contract.
   10. „Date de conectare” înseamnă o combinație unică între numele de utilizator și parola utilizatorului, pe care acesta le salvează în baza de date a aplicației atunci când deschide sau configurează contul de utilizator prin intermediul aplicației sau care este atribuit utilizatorului în baza de date a aplicației de către operator.
 2. Dispoziții introductive
  1. Aceste GTC reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților care apar în legătură cu sau pe baza contractului.
  2. Prevederile acestor GTC fac parte integrantă din Contract. Contractul și GTC sunt redactate în limba cehă. Contractul poate fi încheiat în cehă.
  3. Operatorul poate modifica sau completa textul CGT în conformitate cu procedura specificată la articolul 12.
 3. Procesul de încheiere a Acordului de utilizare a cererii
  1. Procesul de încheiere a Contractului de utilizare a aplicației la înregistrarea de către utilizator
   1. Completarea formularului de înregistrare și confirmarea completării cu butonul „ÎNREGISTRARE” sau „ÎNREGISTRARE CU FACEBOOK” din pagina „Înregistrare” sau butonul „TRIMITE” din pagina „Activarea contului” din interfața Aplicației este o propunere pentru încheierea Acordului de către Utilizator.
   2. Efectuarea înregistrării sau activării contului de către operator și confirmarea lor prin e-mail este o acceptare necondiționată a propunerii de încheiere a contractului de către operator, care încheie contractul.
   3. Prin încheierea Contractului, prevederile acestor CGV intră în vigoare.
  2. Procesul de încheiere a Contractului de utilizare a aplicației la înregistrarea de către operator
   1. Înregistrarea Utilizatorului poate fi, de asemenea, efectuată la solicitarea părții interesate de către Operator.
   2. Cererea pentru crearea unui cont de utilizator și furnizarea datelor necesare de către solicitant este o propunere de încheiere a acordului de către solicitant pentru contul de utilizator.
   3. Înregistrarea contului de utilizator și confirmarea acestuia prin e-mail reprezintă acceptarea propunerii de încheiere a contractului de către operator.
   4. După înregistrarea de către operator, contul de utilizator este inactiv și contractul este eficace doar în măsura în care se referă la menținerea contului de utilizator în baza de date (stocarea datelor de autentificare).
   5. Contul de utilizator este pe deplin activ la prima conectare a utilizatorului, în care utilizatorul își exprimă consimțământul cu privire la aceste CG. Dacă contul nu este activat - autentificare și consimțământ al utilizatorului - în termen de 1 an de la solicitarea utilizatorului, Operatorul are dreptul de a elimina contul de utilizator.
   6. Utilizatorul recunoaște că Operatorul nu este obligat să încheie Contractul, în special cu persoanele care și-au încălcat anterior obligațiile față de Operator în mod semnificativ.
   7. Utilizatorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță atunci când încheie Contractul.Costurile suportate de Utilizator pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea Contractului (în special costurile conexiunii la internet) sunt suportate de către Utilizator însuși și recunoaște că valoarea acestor costuri poate depinde de condițiile conexiunii la internet utilizate de Utilizator.
   8. Dispozițiile de la punctele 2.6 și 3.2.7 se aplică mutatis mutandis la încheierea contractului în conformitate cu punctul 3.1.
 4. Utilizarea aplicației
  1. Operatorul acordă Utilizatorului o licență în măsura și în condițiile specificate în mediul Utilizator al Aplicației, specificat în special pentru tipul de Cont de Utilizator dat.
  2. Utilizatorul se obligă să plătească Furnizorului pentru acordarea Licenței în suma declarată în mediul Utilizator al Aplicației. Dacă nu este specificată nicio remunerație pentru o anumită utilizare (în special pentru un cont de utilizator dat), Licența este furnizată gratuit.
  3. În cazul în care Licența este acordată cu titlu de remunerare, Operatorul are dreptul să asigure executarea Contractului (de exemplu, să pună la dispoziție partea sau funcționalitatea Aplicației) numai atunci când remunerația pentru furnizarea Licenței este plătită și Termenul stabilit de operator, în caz contrar imediat, reziliază contractul de la început.
  4. În cazul unei Licențe furnizate gratuit pentru versiunea de încercare a Aplicației, Licența este acordată pe o perioadă nedeterminată și poate fi încheiată prin închiderea Contului de utilizator.
  5. Dacă versiunea completă a Aplicației este activată, Licența este acordată pentru o perioadă de 1 an din momentul activării versiunii complete a Contului de utilizator.
  6. Operatorul poate, de asemenea, să acorde gratuit o licență pentru versiunea completă a cererii, caz în care perioada de licență este determinată individual de către operator și utilizatorul poate face cunoștință cu aceasta în contul de utilizator.
  7. Utilizatorul nu are dreptul să acorde unei terțe părți o Licență pentru utilizarea aplicației.
  8. Operatorul are dreptul de a suspenda, schimba și / sau face aplicația sau partea sa de la adresa de internet relevantă, din orice motiv în orice moment.
  9. Operatorul are dreptul să inacceseze integral sau parțial contul de utilizator către Utilizator după expirarea Licenței.
  10. Utilizatorul are dreptul să utilizeze Aplicația în condițiile Contractului în versiunea curentă disponibilă de pe adresa de internet respectivă.
  11. Utilizatorul recunoaște că accesul la internet și un browser web sunt necesare pentru a utiliza aplicația.
  12. Atunci când utilizează Aplicația, Utilizatorul se angajează să acționeze astfel încât el sau Operatorul să nu sufere nicio pagubă folosind Aplicația.
  13. Utilizatorul nu este obligat să plătească niciun cost pentru accesarea și rularea aplicației.
 5. Condiții de remunerare și de plată
  1. Remunerația furnizorului pentru licență este stabilită, incluzând toate impozitele și taxele, iar suma și / sau metoda de calcul sunt stabilite în cerere.
  2. Dacă Licența nu este furnizată gratuit, Utilizatorul va plăti Operatorului o taxă pentru Licență în una dintre următoarele modalități:
   1. plată fără numerar / card de credit prin interfață Internet;
   2. prin transfer bancar în contul operatorului specificat în comandă;
   3. în numerar prin intermediul canalului de plată superCash, în special la unul dintre birourile de pariuri SAZKA, a.s .;
   4. fără numerar prin contul dvs. de servicii de plată GoPay;
   5. plata folosind criptocurrency bitcoin.
  3. În cazul plății fără numerar, taxa este plătită conform instrucțiunilor specificate de Operator în comandă. Dacă plata fără numerar se face prin transfer bancar în contul operatorului, Utilizatorul este obligat să plătească taxa împreună cu simbolul variabil specificat în comandă.
  4. Orice performanță financiară realizată prin intermediul aplicației sau gateway-ul de plată conectat la cerere se consideră plătită prin creditarea întregii sume relevante în contul bancar relevant al operatorului.
 6. Retragere din Contract fără a da niciun motiv
  1. La activare, Utilizatorul exprimă o solicitare explicită ca serviciul să fie activat cât mai curând posibil, adică Operatorul începe să efectueze înainte de expirarea perioadei de două săptămâni pentru retragerea din Contract. Conform § 1837 pct. a) și l) din Codul civil, în cazul serviciului constând și în livrarea de conținut digital, Utilizatorul nu are dreptul să se retragă din Contract în termen de paisprezece (14) zile de la data încheierii Contractului prevăzută de § 1829 din Codul civil.
 7. Bază de date
  1. Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze Aplicația la mașină (în special prin așa-numitele roboți software) pentru a extrage baza de date asociată cu Aplicația.
  2. Utilizatorul și Operatorul sunt de acord că orice date introduse de Utilizator în baza de date a Aplicației sunt părți ale bazei de date colectate de Operator și devin parte a bazei de date a Operatorului, fără a da Utilizatorului niciun drept asupra bazei de date a Aplicației.
  3. Părțile contractante sunt conștiente, declară în mod constant și fac indiscutabil faptul că cererea îndeplinește condițiile din secțiunea 562 (2) din Codul civil, adică că înregistrările de date din cerere și baza de date a acesteia ca sistem electronic sunt fiabile și sunt executate sistematic și secvențial și protejate împotriva modificărilor.
 8. Răspunderea pentru defecte
  1. Drepturile și obligațiile părților cu privire la răspunderea operatorului pentru defecte sunt reglementate de reglementările relevante, în general obligatorii, în special dispozițiile secțiunii 1914 și următoarele. Codul civil.
  2. Furnizorul este responsabil pentru Utilizator că furnizează serviciile Aplicației fără defecte. În special, Operatorul are probleme dacă:
   1. furnizează performanțe care nu au proprietăți specificate sau agreate, și anume, în cerere, nu sunt toate elementele definite în descrierea cererii disponibile la încheierea Acordului;
   2. nu reușește să atragă atenția asupra defectelor pe care le are subiectul de performanță (utilizarea aplicației), deși acestea nu apar de obicei cu un astfel de subiect de performanță;
   3. asigură Utilizatorul contrar faptului că subiectul performanței nu are defecte sau că lucrul este potrivit pentru o anumită utilizare;
   4. un terț își exercită drepturile asupra subiectului performanței, cu excepția cazului în care Utilizatorul știa sau trebuia să știe (așa-numitul defect juridic).
  3. Consumatorul în calitate de consumator are dreptul să solicite:
   1. în cazul unui defect detașabil, corecții sau completări gratuite la ceea ce lipsește și, dacă defectul nu poate fi reparat sau completat, rabaturi rezonabile;
   2. dacă defectul este iremediabil sau imposibil de remediat în mod repetat, reduceri rezonabile la remunerare sau se pot retrage din contract.
  4. Termenul limită pentru exercitarea drepturilor cu privire la performanțe defecte:
   1. Utilizatorul are dreptul de a exercita dreptul de la un defect care a făcut obiectul executării în momentul punerii la dispoziție a Utilizatorului, în termen de 6 luni de la data accesului.
  5. Revendicările (notificarea defectelor) ale obiectului executării:
   1. Utilizatorul este obligat să solicite defecte prin raportarea defectelor trimise de la adresa de e-mail a Utilizatorului specificată în interfața web a Aplicației la adresa de e-mail a Operatorului definită la punctul 7.
   2. În notificarea defectelor, Utilizatorul trebuie să indice, în special, pe ce se bazează defectul, cum se manifestă defectul și pe ce drepturi menționate la alineatul (3) solicită Utilizatorul.
  6. Soluționarea reclamației de către operator:
   1. Operatorul decide asupra reclamației depuse de Utilizator imediat, în cazuri complexe, în termen de trei zile lucrătoare. Operatorul este obligat să soluționeze reclamația depusă de Utilizator fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii reclamației. Operatorul va informa Operatorul despre rezultatul reclamației, trimițând un mesaj de e-mail (protocol de reclamație) la adresa de e-mail a Utilizatorului.
   2. Operatorul specifică în raportul de reclamații:
    1. data revendicării (data primirii defectelor);
    2. motive de plângere;
    3. metoda de gestionare a cererii solicitate de Utilizator;
    4. justificarea justificării și metoda de soluționare a acesteia (corectarea sau completarea obiectului performanței);
    5. justificarea respingerii cererii.
 9. Alte drepturi și obligații ale părților
  1. Informațiile privind încheierea Contractului, inclusiv aceste CGT, sunt stocate în baza de date a Aplicației, iar Utilizatorul le poate accesa prin intermediul site-ului Web al Operatorului de la adresa specificată la punctul 1.2;
  2. Utilizatorul are opțiunea de a detecta erori prin verificarea Contului de utilizator. Erorile de introducere a datelor pot fi, de asemenea, corectate prin intermediul aplicației și, în cazul în care aplicația nu o permite, prin asistență tehnică a cărei adresă de contact este specificată în cerere;
  3. Utilizatorul recunoaște că software-ul și alte componente care formează interfața web a Aplicației sunt protejate de drepturi de autor. Utilizatorul se angajează să nu efectueze nicio activitate care să îi permită acestuia sau terților să modifice sau să utilizeze software-ul sau alte componente care constituie interfața web a magazinului.
  4. Când utilizați interfața web a Aplicației, Utilizatorul nu este autorizat să utilizeze mecanisme, software sau alte proceduri care ar putea avea un impact negativ asupra funcționării interfeței web a Aplicației. Interfața web a Aplicației poate fi utilizată numai în măsura în care nu este în detrimentul drepturilor celorlalți Utilizatori ai Operatorului și care este în conformitate cu scopul acesteia.
  5. Utilizatorul recunoaște că Operatorul nu este responsabil pentru erorile rezultate din interferența unor terți în site-ul web sau din cauza utilizării site-ului contrar scopului său.
 10. Date personale și cookie-uri
  1. Prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului de către Operator este reglementată în documente separate „Principiile prelucrării datelor cu caracter personal” și „Declarație privind utilizarea cookie-urilor”, care sunt disponibile pe site-ul Web al Operatorului.
 11. Livrare
  1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toată corespondența referitoare la acordarea sau utilizarea Licenței trebuie să fie transmisă celeilalte părți în scris, fie prin e-mail, fie prin poștă înregistrată (la opțiunea expeditorului). Utilizatorul este livrat la adresa de e-mail specificată în Contul său de utilizator.
 12. Schimbarea GTC
  1. Utilizatorul recunoaște că Operatorul încheie Contractul în cadrul activității obișnuite cu un număr mai mare de persoane, iar Contractele sunt, în funcție de natura lor, obligând pe termen lung la îndeplinirea repetată de același fel cu referire la aceste CG. Părțile contractante fac de necontestat faptul că natura obligațiilor operatorului în temeiul prezentei CGT urmează și a fost necesară o modificare ulterioară a acestor CGV înainte de încheierea Contractului.
  2. Părțile contractante sunt de acord că Operatorul poate modifica aceste CGV într-o măsură rezonabilă și, în același timp, sunt de acord cu faptul că schimbarea CGT va fi notificată Utilizatorului, ca și cealaltă parte, printr-un mesaj de e-mail trimis la adresa de e-mail introdusă de Utilizator în Aplicație. Într-un astfel de caz, Utilizatorul are dreptul să respingă modificările GTC și să rezilieze angajamentul relevant dintre acesta și Operator în perioada de preaviz a unei luni calendaristice începând cu ziua următoare expedierii notificării, pe care părțile sunt de acord să fie suficiente pentru a procura performanță de la o altă entitate.
  3. În cazul în care un nou acord este încheiat cu un cont de utilizator existent (adică reînnoirea sau extinderea contului de utilizator), acest acord va fi guvernat de CGT modificat la data încheierii acestui acord.
 13. Dispoziții finale
  1. Aceste CGT, precum și Contractul, sunt reglementate de legile Republicii Cehe, în special de Codul civil.
  2. Utilizatorul este obligat să respecte aceste GTC, care fac parte și din Contract, precum și reglementările legale valabile și eficace ale Republicii Cehe. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorilor care decurg din reglementări legale în general obligatorii;
  3. Operatorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul alin. Articolul 1826 alineatul (1) litera (a) e) din Codul civil;
  4. În cazul unei dispute între un utilizator de consum și operator, utilizatorul poate folosi opțiunea de soluționare a litigiilor extrajudiciare, contactând entitatea de soluționare a litigiilor extrajudiciare, Inspecția comercială cehă (www.coi.cz). reglementările legale și în conformitate cu informațiile furnizate pe site-ul web al Autorității cehe de inspecție comercială. De asemenea, consumatorii pot începe soluționarea litigiilor extrajudiciare online prin intermediul platformei online de soluționare a litigiilor pentru consumatori, disponibilă pe ec.europa.eu/consumers/odr.
  5. Dacă o prevedere a GBT este invalidă sau ineficientă sau devine astfel, o dispoziție a cărei semnificație este cât mai aproape posibil de dispoziția invalidă înlocuiește dispoziția invalidă. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și modificările aduse Contractului sau GTC necesită o formă scrisă.
  6. Contractul, inclusiv GTC-ul, este arhivat de operator în formă electronică și nu este accesibil utilizatorului.
  7. Detalii de contact ale operatorului:
  8. Adresa de livrare: Salmondo CZ, s.r.o., ID: 05588600, cu sediul în Tábor 2333/8, 616 00 Brno
  9. Adresa de e-mail: info@salmondo.cz
  10. Aceste CGV intră în vigoare și intră în vigoare la 8 aprilie 2019. Pentru utilizatorii înregistrați înainte de această dată, valabilitatea este amânată cu 1 lună.