Seznam dalších zpracovatelů

Google, Inc. - statisticky, cloudové služby
Facebook, Inc. - statistiky
Blueboard.cz s. r. o. - mailové služby
Ing. Hana Slezáčková - účetní služby
Štěpán Pernica - IT služby