O aplikaci

Salmondo obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky. Protože jeden test vám neřekne, kým máte být. Kombinace více vhodně zvolených metod však z různých úhlů pohledu napoví, v jaké životní roli můžete být šťastní.

S čím Salmondo žákům pomůže?

  • Zjistí více o sobě - o své osobnosti, zájmech, silných stránkách, motivaci nebo hodnotách.
  • Objeví, které obory, studijní směry a profese jim mohou dobře sedět.
  • Najdou potřebné informace o pracovních pozicích, školách a oborech.
  • Získají oporu pro plánování a udržení studijní motivace.

Odbornost

Salmondo bylo vytvořeno ve spolupráci s předními českými odborníky na testování osobnosti a kariérové poradenství, ať už se jedná o zástupce Psychologického ústavu Akademie věd ČR nebo Pedagogicko-psychologické poradny. Testy tak jsou lokalizovány a přizpůsobeny českému prostředí, včetně důležitých norem. Celá aplikace a její architektura vychází z dobré praxe kariérového poradenství. Poradci se tak na výsledky mohou spolehnout a dále s nimi pracovat.

Snadné využití

Žáci s aplikací mohou jednoduše pracovat skrze webovou stránku z počítače, tabletu nebo mobilu.Ve škole nebo doma. Salmondo nevyžaduje žádnou složitou instalaci a je velmi snadné na používání. Žáci aplikací prochází postupně pomocí připraveného průvodce. Všechny výsledky jsou dostupné online, ihned po vyplnění. Interpretace jsou připraveny tak, aby byly pro žáky srozumitelné a použitelné. Výsledky je možné na jedno kliknutí sdílet výchovnému poradci, který je jednoduše může použít pro další poradenství.

Propojení s veřejnými databázemi

Cílem Salmonda je poskytnout žákům všechny potřebné informace a usnadnit jim tak co nejvíce jejich rozhodnutí. Naše databáze profesí je tak provázána s Národní Soustavou povolání, databáze středních a vysokých škol čerpá informace z databází MŠMT. Díky tomu mají žáci k dispozici detailní informace o profesích a oborech, které je zajímají.

Metodická podpora

Výchovný či kariérový poradce získá přístup do jednoduchého účtu pro poradce, ve kterém přehledně vidí všechny informace o žácích, včetně jejich sdílených výsledků. Detailní informace o použitých testech, metodách a možných způsobech využití Salmonda ve výuce dostane poradce vždy v přehledné příručce, případně i osobně na školení k používání aplikace.

Aplikace pro základní i střední školy

Potřeby žáků základní a střední školy vzhledem ke kariérové ​​volbě, stejně jako jejich kognitivní schopnosti, jsou velmi odlišné. Proto jsme připravili oddělené verze pro obě tyto skupiny. Structure or application of podobná, obě jsou však přizpůsobeny věku jejich uživatelů - or using the text složitost textů and výběr vhodných testů method.

SS