Psychologické testy v Salmondu

Přidal: , 9. 10. 2017

Klíčovou částí Salmonda jsou osobnostní a zájmové psychologické testy, které vám pomohou lépe (a z více úhlů) se poznat a nastavit tak pomyslené zrcadlo své osobnosti. Psychologické testy nám umožňují získat:

  • nová data a témata k zamyšlení o sobě,
  • objektivní zpětnou vazbu
  • a zkušenosti dalších lidí na základě srovnání výsledků.
Jaké konkrétní psychologické testy Salmondo obsahuje?

S-Personality

S-Personality je pro české prostředí námi exkluzivně lokalizovaný a normovaný test, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o struktuře osobnosti. Jeho vlastnosti byly úspěšně ověřeny v českém prostředí při pilotním výzkumu provedeném Akademií věd ČR a Salmondem se studenty SŠ a VŠ. Umožňuje poznat klíčové parametry, které definují lidskou osobnost a jedná se o základní test, který slouží jako výchozí bod pro kvalitní sebepoznání. Ve své podstatě jde o osobnostní inventář, který odpovídá na otázku, do jaké míry je člověk:

  1. společenský, energický a usilující o sebeprosazení
  2. přívětivý k druhým lidem
  3. zaměřen na plnění povinností
  4. odolný vůči psychické zátěži
  5. otevřený novým zkušenostem
Díky výsledku můžete zjistit, jak obvykle přemýšlíte, prožíváte a jak si myslíte, že působíte na druhé. Kromě toho vám poskytne informace o silných a slabých stránkách spojených s vaším výsledkem a doporučení, jak s nimi dále pracovat.

S-Focus

Jedná se o psychologický test zájmové orientace, který jsme pro vás připravili na základě principů dotazníku profesora Hollanda a dlouholetých zkušeností s jeho používáním v českém prostředí. Umožňuje identifikovat, který osobnostně-zájmový typ je ten váš. Na jeho základě je poté možné doporučit typově vhodné profese a studijní obory. Kromě toho také podle zájmového typu navrhne vhodné typy pracovního prostředí nebo rozvojové aktivity, kterým se můžete věnovat pro rozvinutí vašich silných stránek.

Díky naší databázi profesí, která je navázána na Národní soustavu povolání, si také o každé profesi můžete zobrazit podrobnosti - například potřebné schopnosti a dovednosti, typickou náplň práce a dosahované platové rozmezí.

S-Type

Salmondem připravený test osobnosti, jehož výsledkem je profil v rámci typologie osobnosti inspirované myšlenkami Carla Gustava Junga, Katharine C. Briggsové a Isabel C. Myersové. Tento druh typologických testů je velmi populární, na rozdíl od ostatních našich metod však není určen pro profesionální kariérní diagnostiku (najdete jej proto v sekci Doplňkové moduly). Tato typologie dělí lidi do 16 skupin na základě 4 vlastností, kterými jsou introverze/extraverze, smysly/intuice, myšlení/cítění a usuzování/vnímání.

Jeho výsledky jsou atraktivní a mnohdy zábavné, zároveň je však mnozí shledávají až překvapivě přesnými. Díky tomu umožňují zamyšlení nad svým typem osobnosti, jeho vlastnostmi a interakcemi ve společnosti. Umožňuje také získat informace o vztazích mezi různými typy osobnosti.

Všechny psychologické testy v Salmondu jsou přístupné zdarma, abyste si je mohli sami vyzkoušet.


Ve free verzi mají uživatelé k dispozici základni vyhodnocení. Úplné výsledky a jejich propojení s ostatními částmi Salmonda je vyhrazeno členům Salmondo programu, kteří mají zakoupené členství.